www.zd-vokzal.ru

вокзал

1.На початкових стадіях переходу до демократії зазвичай виникає:а) двопартійна система;б) двоблокова система;в) багатопартійна атомізована система;г) багатопартійна поляризована система.2.Головною ознакою двопартійної системи є:а) наявність у країні лише двох партій;б) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється своєю політичною партією;в) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають ц виборах і одноосібно формують уряд;г) система за якої уряд формується коаліціями з двох партій.3.Котра з ознак нації може слугувати найкращим критерієм для її зарахування до типу політичних (вкажіть одну ознаку)?а) те, що її члени володіють політичною свідомістю;б) те, що вона утворює власну державу;в) те, що в процесі її формування провідну роль відіграє держава;г) те, що національна ідентичність її членів формується під впливом політичних чинників.4.Українську політичну націю складають:а) українці, що проживають на теренах України;б) українці в усьому світі;в) усі громадяни України;г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.5.Українську етнічну націю складають:а) українці, що проживають на теренах України;б) українці в усьому світі;в) усі громадяни України;г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.6.Якщо окрім заголовної нації, що дала назву державі, в ній ще проживають представники кількох чи багатьох сусідніх народів, така держава називатиметься:а) національною;б) національною з поліетнічним складом населення;в) поліетнічною;г) багатонаціональною.7.До функцій політичної еліти належать:а) аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування і вироблення стратегії і тактики різних політичних сил;б) політичне представництво окремих національних, соціальних чи територіальних спільнот;в) підтримка тих чи інших суб’єктів політичної діяльності;г) підготовка і висунення керівних кадрів, формування адміністративного апарату;д) визначення пріоритетів державної політики;е) підготовка політичних рішень;ж) самовідтворення, саморегуляція свого складу:з) все вищесказане.8.Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі:а) окремі її частини не мають ознак державності;б) окремі її частини мають певні елементи суверенітету;в) діють єдині судова і правова системи;г) можливі територіальні автономії.9.Котрі з наведених ознак притаманні федераціям:а) союз держав;б) союзна держава;в) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних повноважень;г) єдиний конституційний лад.10.Котрі з наведених характеристик властиві республікам?а) влада формується через вибори;б) влада є безстроковою;в) влада здійснюється за дорученням іншого органу;г) влада є обмеженою в часі.11.Яке з наведених визначень держави неправильне?а) політична форма організації суспільства;б) асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній території;в) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів;г) сукупність взаємопов’язаних владних структур і адміністративних органів;д) політично організоване суспільство.12.Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це:а) 338 депутатів;б) 301 депутат;в) 250 депутатів;г) 226 депутатів;д) 150 депутатів.13.Верховний Суд України формується:а) Президентом України;б) Верховною Радою України;в) Кабінетом Міністрів України;г) З’їздом суддів України.14.Які інституції формуються Верховною Радою і Президентом України на паритетних засадах?а) Конституційний Суд;

Право, Правильный ответ

Построить блок схему для задачи, когда даны числа а и б и нужно удвоить меньшее из них

Далее

Авторами биогеоценотического закона являются:а) Ч.Р.Дарвин и Ф.Дарвин;б) Ф.Дарвин и Э. Дарвин;в) Э.Геккель и Т.Г. Гексан;г) Ф.Мюллер и Э Геккель.я думаю г...

Далее

Кавказский пленник.Вопрос:Идея дружбы между людьми и народами-главная мысль рассказа?

Далее

2 Replies to “1.На початкових стадіях переходу до демократії зазвичай виникає:а) двопартійна система;б) двоблокова система;в) багатопартійна атомізована система;г) багатопартійна поляризована система.2.Головною ознакою двопартійної системи є:а) наявність у країні лише двох партій;б) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється своєю політичною партією;в) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають ц виборах і одноосібно формують уряд;г) система за якої уряд формується коаліціями з двох партій.3.Котра з ознак нації може слугувати найкращим критерієм для її зарахування до типу політичних (вкажіть одну ознаку)?а) те, що її члени володіють політичною свідомістю;б) те, що вона утворює власну державу;в) те, що в процесі її формування провідну роль відіграє держава;г) те, що національна ідентичність її членів формується під впливом політичних чинників.4.Українську політичну націю складають:а) українці, що проживають на теренах України;б) українці в усьому світі;в) усі громадяни України;г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.5.Українську етнічну націю складають:а) українці, що проживають на теренах України;б) українці в усьому світі;в) усі громадяни України;г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.6.Якщо окрім заголовної нації, що дала назву державі, в ній ще проживають представники кількох чи багатьох сусідніх народів, така держава називатиметься:а) національною;б) національною з поліетнічним складом населення;в) поліетнічною;г) багатонаціональною.7.До функцій політичної еліти належать:а) аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування і вироблення стратегії і тактики різних політичних сил;б) політичне представництво окремих національних, соціальних чи територіальних спільнот;в) підтримка тих чи інших суб’єктів політичної діяльності;г) підготовка і висунення керівних кадрів, формування адміністративного апарату;д) визначення пріоритетів державної політики;е) підготовка політичних рішень;ж) самовідтворення, саморегуляція свого складу:з) все вищесказане.8.Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі:а) окремі її частини не мають ознак державності;б) окремі її частини мають певні елементи суверенітету;в) діють єдині судова і правова системи;г) можливі територіальні автономії.9.Котрі з наведених ознак притаманні федераціям:а) союз держав;б) союзна держава;в) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних повноважень;г) єдиний конституційний лад.10.Котрі з наведених характеристик властиві республікам?а) влада формується через вибори;б) влада є безстроковою;в) влада здійснюється за дорученням іншого органу;г) влада є обмеженою в часі.11.Яке з наведених визначень держави неправильне?а) політична форма організації суспільства;б) асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній території;в) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів;г) сукупність взаємопов’язаних владних структур і адміністративних органів;д) політично організоване суспільство.12.Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це:а) 338 депутатів;б) 301 депутат;в) 250 депутатів;г) 226 депутатів;д) 150 депутатів.13.Верховний Суд України формується:а) Президентом України;б) Верховною Радою України;в) Кабінетом Міністрів України;г) З’їздом суддів України.14.Які інституції формуються Верховною Радою і Президентом України на паритетних засадах?а) Конституційний Суд;”
  1. Исида, вроде возразил, что всегда появляется вовремя и в нужном месте это его долг. Потом смонтировали охранные датчики на окнах, а потом уже и пробросили шлейфы в соседнюю комнатку к нами установленным приборам.

  2. Это уменьшает колебания и массу вагона и способствует плавности хода и большей скорости.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *