www.zd-vokzal.ru

вокзал

Помогите решить задачу по геометрии! В треугольнике АВС угол А = 70 градусов, угол С = 55 градусов. а) Докажите, что треугольник АВС - равнобедренный, и укажите его основание. б) Отрезок ВМ - высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит угол АВС.

Геометрия, Правильный ответ

синонимы к словам здібний трель обімніло ганьба зарадив*****чтение4 клас

Далее

класифікуйте наведені статистичні показники за аналітичною функцією(абсолютні, відносні, середні величини):1) вироблено електричної енергії атомними електростанціями за рік кВт-год;2) частка атомних електростанцій у загальному обсязі виробництва електроенергії, %;3) вир-во електроенергії на душу населення за рік, кВт-год;4) площа мисливських угідь на кінець року, тис. га;5) площа сільськогосподарських угідь в розрахунку на одне фермерське господарство, га;6) приріст експорту феросплавів за рік, тис. т;7) частка феросплавів у загальному обсязі експорту продукції металургійної промисловості, %;8) приріст прямих іноземних інвестицій за рік, тис. т;9) темпи приросту інвестицій в основний капітал, у % до попередньго року;10) співвідношення міського і сільського населення;11) кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 000 чол. населення;12) середня тривалість перебування хворого на ліжку (МОЗ), днів;13) співвідношення фактичного рівня споживання м`ясопродуктів на одну особу до рекомендованої норми, %.

Далее

В треугольнике авс угол с равен 90 sina = 3/4 АС= 6 крней из 7. Найти АВ

Далее

3 Replies to “Помогите решить задачу по геометрии! В треугольнике АВС угол А = 70 градусов, угол С = 55 градусов. а) Докажите, что треугольник АВС - равнобедренный, и укажите его основание. б) Отрезок ВМ - высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит угол АВС.”
  1. И даже чейто голос запел громко, весело и немного гнусаво. Ее почемуто начало трясти и на лбу выступил холодный пот.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *