www.zd-vokzal.ru

вокзал

1.Визначте,що впливає на формування фенотипу: а)тільки умови середовища б)тільки генотип в)генотип та умови середовища г)тільки антропогенні фактори 2.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями(например:1-в,2-г и т.д.): а)гібриди б)фенотип в)статеві хромосоми г)чиста лінія 1.однорідні за генотипом нащадки однієї особини,гомозиготні за більшістю генів 2.нащадки,отримані в результаті гібридизації 3.сукупність генів організму 4.сукупність ознак організму 5.хромосоми,що відрізняються за розміром та будовою у представників різної статі 3.Установіть відповідність між відкриттям та прізвищем ученого-біолога: а)хромосомна теорія спадковості б)мутаційна теорія в)учення про дрейф генів г)закон незалежного комбінування станів ознак 1.Г.Мендель 2.Т.Морган 3.М.Вавилов 4.Г. де Фріз 5.С.Райт 4.Увівса нормальний зріст рослини(В) домінує над гігантським (b),а рання стиглість (D)-над пізньою (d). Установіть відповідність між схемою схрещування вівса та розщепленням ознак за фенотипом у потомстві: а)BbDDxBbDd б)BbDdxBbDd в)BbDdxbbdd г)BBDDxbbdd 1.усі нормальної висоти,ранньостиглі 2. 9(нормальні ранньостиглі) : 3(нормальні пізньостиглі) 3(гігантські ранньостиглі) : 1(гігантські пізньостиглі) 3. 3(нормальні ранньостиглі) : 1(гігантські ранньостиглі) 4. 1(нормальні ранньостиглі) : 1(гігантські пізньостиглі) 1(нормальні пізньостиглі) : 1(гігантські пізньостиглі) 5. 1.(нормальні ранньостиглі) : 1(нормальні пізньостиглі)

Биология, Правильный ответ

Дан треугольник abc. На стороне ac отмечена точка K так что АК=6см,КС=9 см.Найдите площади треугольников АВК и СВК,если АВ=13см,ВС=14см.

Далее

Какая фигура называется углом? Объясните,что такое вершина и стороны угла

Далее

Что означает пословица :есть в амбаре будет и в кар мане

Далее

Подберите русские эквиваленты к английским фразеологическим единицам и запишите их под соответствующим номером:1)Птицы одинакового оперения держатся вместе2)Когда море вернёт всех погибших в нём3)У него ещё за ушами не просохло4)Для каждой собаки наступит её день5)Не стоит пороха и дроби6)Чёрная овца в семье

Далее

1 Replies to “1.Визначте,що впливає на формування фенотипу: а)тільки умови середовища б)тільки генотип в)генотип та умови середовища г)тільки антропогенні фактори 2.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями(например:1-в,2-г и т.д.): а)гібриди б)фенотип в)статеві хромосоми г)чиста лінія 1.однорідні за генотипом нащадки однієї особини,гомозиготні за більшістю генів 2.нащадки,отримані в результаті гібридизації 3.сукупність генів організму 4.сукупність ознак організму 5.хромосоми,що відрізняються за розміром та будовою у представників різної статі 3.Установіть відповідність між відкриттям та прізвищем ученого-біолога: а)хромосомна теорія спадковості б)мутаційна теорія в)учення про дрейф генів г)закон незалежного комбінування станів ознак 1.Г.Мендель 2.Т.Морган 3.М.Вавилов 4.Г. де Фріз 5.С.Райт 4.Увівса нормальний зріст рослини(В) домінує над гігантським (b),а рання стиглість (D)-над пізньою (d). Установіть відповідність між схемою схрещування вівса та розщепленням ознак за фенотипом у потомстві: а)BbDDxBbDd б)BbDdxBbDd в)BbDdxbbdd г)BBDDxbbdd 1.усі нормальної висоти,ранньостиглі 2. 9(нормальні ранньостиглі) : 3(нормальні пізньостиглі) 3(гігантські ранньостиглі) : 1(гігантські пізньостиглі) 3. 3(нормальні ранньостиглі) : 1(гігантські ранньостиглі) 4. 1(нормальні ранньостиглі) : 1(гігантські пізньостиглі) 1(нормальні пізньостиглі) : 1(гігантські пізньостиглі) 5. 1.(нормальні ранньостиглі) : 1(нормальні пізньостиглі)”
  1. Однако до этого надо вырасти. Я бежал по ней босиком, и смотрел на твою улыбку, и счастливые .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *